Đây là bài học số 10-phần 1 theo giáo trình le nouveau taxi 2 dành cho các bạn có trình độ A2 trở lên. Tuy nhiên thì mình đã nói rất chi tiết để các bạn ở mọi trình độ có thể tham khảo và học hỏi
Xem lại bài học trước tại:
Bài 1: Je me présente:
Bài 2: De mère en fille – Phần 1:
Bài 2: De mère en fille – Phần 2 và hết:
Bài 3: Blog – Phần 1:
Bài 3: Blog – Phần 2 và hết :
Bài 4 – Phần 1 : Arrêt sur…
Bài 4-Phần 2 và hết: Arrêt sur…
Bài 5-Phần 1: Parisiens, qui êtes-vous:
Bài 5-Phần 2 và hết: Parisiens, qui êtes-vous:
Bài 6-Phần 1: Question de la mode:
Bài 6-Phần 2 và hết: Question de la mode:
Bài 7-Phần 1: Une minute pour un projet:
Bài 7-Phần 2 và hết: Une minute pour un projet:
Bài 8: Arrêt sur…Les ados:
Bài 8: Savoir-faire:
Bài 9-Phần 1:
Bài 9-Phần 2 và hết:
—-
Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách:
►TK Paypal:
►Tài khoản ở VN: Lê Văn Định – Số Tài Khoản: 0820 1067 0118 0001 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
► Note quan trọng: Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ sẽ được dùng để mở 1 thư viện sách cho các cháu nhỏ vùng sâu vùng xa.
—-
Kết nối với chúng mình tại:
► Muốn học Online 1-1 với tôi:
► Mua 25 chủ đề dịch cao cấp:
► Nhóm trên fb:
► Kênh YouTube:
► Trò chuyện ở Trạm Cà Phê:
—-
© Bản quyền thuộc về Trạm Ngôn Ngữ
© Copyright by Trạm Ngôn Ngữ ☞ Do not Reup

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here