Lúc thì ẩn, lúc thì hiện…phim “Ma” trong văn phòng Thị trưởng TP Westminster

6 COMMENTS

  1. Tony Bui già sinh ra hồ đồ. Ông Hoàng Kiều buôn bán nội tạng thì làm sao thành tỷ phú được Forbes công nhận. Không những hồ đồ mà còn ấu trĩ

  2. Ngu ky, Tran nhat phong, Cris Phan, Ngo dinh luong , chú Hoàng kiều đừng đôi co với lủ bá dơ đó. cho có thể cho xã hội đen khủng bố tụi nó. Ủng hộ chú KK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here